zespół

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner

Adwokat Patrycja Pruszkowska specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Doradza Klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych ze stosowaniem przepisów w praktyce, jak również reprezentuje Klientów przed sądem. Pomaga przedsiębiorcom, jak również świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych. Klientów indywidualnych wspiera m.in. w sprawach pracowniczych, cywilnych, spadkowych czy rodzinnych, w tym dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków. Specjalizuje się ponadto w sprawach o odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa). Patrycja Pruszkowska od 2013 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Pracy na wyżej wymienionej uczelni.

Edukacja

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) oraz Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.