Sprawy spadkowe

Nasze usługi

 • konsultacje prawne dla osób, które chcą sporządzić testament i zarządzić majątkiem na wypadek śmierci oraz dla osób powołanych do spadku
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku (w zakresie dziedziczenia na podstawie testamentu oraz na podstawie ustawy)
 • prowadzenie spraw o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku np. w przypadku odnalezienia zagubionego testamentu
 • prowadzenie spraw związanych z podważeniem lub obaleniem testamentu, w tym testamentu sporządzonego u notariusza
 • konsultacje prawne i prowadzenie spraw o zachowek

Sprawy spadkowe

W naszej Kancelarii udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spadkowego.

Prawo spadkowe to skomplikowany dział prawa cywilnego i poruszanie się po jego zależnościach wymaga wiedzy. Błędy na etapie sporządzania testamentu mogą skutkować tym, że po śmierci spadkodawcy majątek trafi w ręce innych osób niż zakładał spadkodawca lub wskazane osoby dziedziczyć będą w innym udziale. Kosztowne mogą być również błędy popełnione przez spadkobierców, np. przyjęcie obciążonego długiem spadku, w sytuacji gdy korzystniejsze byłoby odrzucenie spadku. Nawet krótka konsultacja z adwokatem może ustrzec spadkodawcę lub spadkobiercę przed popełnieniem błędów, których naprawienie może wymagać procesu sądowego.

Porady prawne – prawo spadkowe

Udzielamy porad prawnych osobom, które chcą sporządzić testament, zastanawiają się, co oznacza dla nich przyjęcie testamentu albo znajdują się w innej sytuacji regulowanej przez prawo spadkowe. W ramach porad prawnych nasi adwokaci m.in.:

 • przyszłym spadkodawcom doradzą, w jaki sposób sporządzić testament, aby rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci zgodnie ze swoją wolą
 • wyjaśnią zasady dziedziczenia, kolejność dziedziczenia i sposoby rezygnacji z udziału w spadku
 • wskażą możliwe sposoby nabycia spadku
 • wyjaśnią, w jaki sposób uzyskać dokument potwierdzający nabycie spadku
 • doradzą, czy w danej sytuacji korzystniejsze jest odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza
 • rozwieją wątpliwości dotyczące działu spadku czy należnego zachowku
 • wyjaśnią różnice między wydziedziczeniem, pominięciem w testamencie czy uznaniem za niegodnego dziedziczenia.

Sprawy sądowe z zakresu prawa spadkowego

Reprezentujemy Klientów przed sądami m.in. w następujących sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku (w zakresie dziedziczenia na podstawie testamentu lub na podstawie ustawy)
 • o zmianę, lub uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, np. w przypadku odnalezienia zagubionego testamentu
 • związanych z podważeniem lub obaleniem testamentu, w tym testamentu sporządzonego przez notariusza
 • o zachowek
 • o podział spadku, w tym połączony z podziałem majątku wspólnego, zniesieniem współwłasności
 • związanych z odrzuceniem spadku w imieniu małoletniego, co wymaga uprzedniej zgody sądu opiekuńczego o uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal