Prawo pracy

Nasze usługi

 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym nawiązania, zmiany lub ustania stosunku pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, tzw. zwolnień grupowych, roszczeń pracowniczych, warunków zatrudnienia lub ich zmiany, wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów pracowniczych i innych zwolnień z pracy, mobbingu, naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, naruszenia zakazu konkurencji
 • weryfikacja, opiniowanie lub przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, w tym umów zawieranych przez strony stosunku pracy
 • weryfikacja lub sporządzanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym różnego rodzaju regulaminów i polityk
 • pomoc w sporach z pracownikami wynikających z stosunku pracy na etapie przedsądowym
 • reprezentacja pracodawców w postępowaniach przed Sądami pracy, w tym sporządzenie pism procesowych i zastępstwo na rozprawach

Prawo pracy

Obszerność i stopień skomplikowania regulacji prawnych dotyczących problematyki zatrudnienia, bogate orzecznictwo, jak również różnorodna interpretacja przepisów dokonywana przez organy kontrolne sprawiają, że prawo pracy w praktyce powoduje wiele wątpliwości czy trudności. Jednocześnie prawo pracy stanowi nieodłączny element towarzyszący każdemu przedsiębiorcy, zatrudniającemu pracowników.

Oferujemy pracodawcom pomoc w rozwianiu wątpliwości lub rozwiązywaniu problemów związanych ze stosunkiem pracy. Zapewniamy kompleksowe usługi prawne w obszarze indywidualnego prawa pracy. Udzielamy porad prawnych i świadczymy bieżące doradztwo prawne na rzecz pracodawców. Weryfikujemy lub pomagamy w sporządzeniu dokumentacji z zakresu tej dziedziny prawa, w tym związanej z zatrudnieniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Pomagamy tworzyć wewnątrzzakładowe akty prawa pracy. Reprezentujemy w sporach z pracownikami, tak na etapie przedsądowym, jak i przed Sądami pracy na terenie całej Polski.

Nasze usługi obejmują m.in.

 • bieżące doradztwo prawne na rzecz pracodawców w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy
 • weryfikacje lub sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń
 • pomoc przy tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym różnego rodzaju regulaminów czy polityk, jak również pomoc w ich dostosowaniu do obowiązujących przepisów
 • bieżące wsparcie działów kadr (prawo pracy)
 • wsparcie w sporach z pracownikami na etapie przedsądowym, związanych ze stosunkiem pracy
 • reprezentowanie pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, dotyczących m.in.:
  • nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, w tym tzw. zwolnień grupowych, oraz związanych z tym roszczeń
  • zmiany warunków zatrudnienia  o ustalenia istnienia stosunku pracy lub jego treści
  • wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
  • czasu pracy
  • pracy w godzinach nadliczbowych
  • urlopów pracowniczych
  • odpowiedzialności pracowników, w tym materialnej
  • mobbingu lub naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
  • naruszenia zakazu konkurencji

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal