Sprawy cywilne

Nasze usługi

 • negocjacje i konstruowanie umów dotyczących prawa rzeczowego i prawa zobowiązań oraz wynikających innych niż Kodeks cywilny ustaw o charakterze cywilnoprawnym
 • opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony
 • pomagamy w zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych
 • udział w postępowaniach mediacyjnych
 • przygotowujemy opinie i ekspertyzy prawne
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Sprawy cywilne

Prawo cywilne uważane jest za najszerszą i najbardziej złożoną dziedzinę prawa. Obejmuje m.in. ochronę dóbr osobistych, przenoszenie własności nieruchomości, kwestie związane z prawem do korzystania z rzeczy, służebności oraz regulacje dotyczące kilkunastu rodzajów umów (umowa sprzedaży, najem, dzierżawa, pożyczka i inne).

Nasza Kancelaria podejmuje się opiniowania i doradztwa w zakresie umów i innych relacji wynikających z Kodeksu cywilnego i pokrewnych ustaw, udziału w negocjacjach i zawieraniu umów, obsłudze sporów cywilnych, a także zapewnia pomoc w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

Poniżej określimy przykładowe działania, jakie możemy podjąć na rzecz Klientów indywidualnych (posiadamy też ofertę dla przedsiębiorców).

 • negocjacje i konstruowanie umów
 • ugody sądowe i pozasądowe
 • opinie i ekspertyzy prawne
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 • udział w postępowaniach mediacyjnych

Odszkodowania, zadośćuczynienie

 • odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za wypadki przy pracy
 • zadośćuczynienia za krzywdy (psychiczne, moralne itp.)
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach, postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

Prawo rzeczowe

 • zasiedzenie
 • ograniczone prawa rzeczowe: ustalenie służebności osobistej, służebność przesyłu, służebność przejazdu i inne
 • zastaw
 • użytkowanie wieczyste
 • zniesienie współwłasności
 • o ochronę prawa własności i roszczenia z tym związane, w tym sprawy o eksmisję oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub ruchomości

Umowy cywilnoprawne, w tym najem i dzierżawa

 • opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony
 • negocjowanie i sporządzanie umów
 • umowy sprzedaży, umowy o pracę, o dzieło, umowy kredytu, pożyczki, umowy zlecenia, darowizny, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane itd.
 • sporządzanie pism, m.in. wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy

Nabycie/sprzedaż nieruchomości

 • dla osób sprzedających nieruchomość – uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o ile zachodzi taka konieczność
 • dla kupujących nieruchomość – sprawdzenie stanu prawnego
 • przygotowanie umowy nabycia nieruchomości
 • udział w negocjacjach
 • dopełnienie formalności

Ponadto pomagamy uzyskać prawo do nieruchomości przez zasiedzenie, prowadzimy obsługę prawną cudzoziemców w zakresie nabycia nieruchomości.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal

Krzysztof Wysocki

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Partner
k.wysocki@wpz.legal