Bieżące doradztwo prawne

Nasze usługi

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów
 • obsługa organów spółki
 • przygotowanie wewnętrznych regulaminów spółki
 • uczestnictwo w posiedzeniach wspólników
 • reprezentacja przedsiębiorcy w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami

Bieżące doradztwo prawne

Wspieramy przedsiębiorców, pomagając im prowadzić biznes w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W ramach obsługi prawnej świadczymy doradztwo prawne, podatkowe oraz usługi rachunkowe. Współpraca prawników, doradców podatkowych i księgowych pozwala bardzo szybko rozpoznać ryzyko związane z prowadzoną działalnością i wdrożyć kompleksowe rozwiązania.

Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych i kapitałowych.

Oferta dla spółek osobowych

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem, m.in.:
  • zmianą wspólników
  • zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
  • ustanowieniem prokurenta
  • reprezentacją przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w innych urzędach i rejestrach
  • nadzorem i koordynacją procesu aktualizacji danych
  • doradztwem prawnym w zakresie bieżących spraw
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
 • due diligence
 • audyt wewnętrzny dokumentów korporacyjnych
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników
 • wsparcie i uczestnictwo w posiedzeniu wspólników

Oferta dla spółek kapitałowych

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów
 • doradztwo i wsparcie prawne w bieżącym funkcjonowaniem spółki:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
  • dopłaty
  • wypłaty dywidendy
  • zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej
  • ustanowienie i odwołanie prokury
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów
 • przygotowanie i analiza wewnętrznych regulaminów spółki
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także w innych urzędach i rejestrach
 • due diligence
 • bieżący nadzór i koordynacja procesu aktualizacji danych
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki
 • audyt dokumentacji korporacyjnych w spółce
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR)
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej
 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników
 • wsparcie i uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy przedsiębiorcę w sprawach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.  Dodatkowo świadczymy usługi zastępstwa procesowego w sporach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek, w tym w sprawach z powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał wspólników, akcjonariuszy lub walnych zgromadzeń.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Piotr Ziarko

Adwokat, LL.M., Partner
p.ziarko@wpz.legal

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal