Spory sądowe

Nasze usługi

 • reprezentacja i doradztwo na etapie przedsądowym
 • przygotowywanie strategii procesowej
 • reprezentowanie Klientów na etapie procesu sądowego, w postępowaniach przed Sądami powszechnymi (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym
 • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji
 • reprezentowanie Klientów na rozprawach oraz podczas kontaktów ze stroną przeciwną
 • wsparcie Klientów podczas negocjacji lub mediacji ze stroną przeciwną
 • pomoc Klientom na etapie postępowania zabezpieczającego lub postępowania egzekucyjnego

Spory sądowe

Zapewniamy Klientom pomoc prawną na każdym etapie postępowania sądowego. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych, sporządzamy pisma procesowe, zastępujemy na rozprawach oraz w kontaktach ze stroną przeciwną. W imieniu naszych Klientów występujemy przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi) oraz Sądem Najwyższym. Ponadto nasza oferta obejmuje również wsparcie na etapie przedsądowym i egzekucyjnym.

Pomagamy Klientom także w negocjacjach lub podczas mediacji. Sporządzamy dokumenty, uczestniczymy w spotkaniach ze stroną przeciwną i weryfikujemy jej propozycje pod kątem interesu Klienta.

Do sprawy każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, skupiając się na znalezieniu optymalnego rozwiązania danego problemu. Z zaangażowaniem podchodzimy do powierzanych nam spraw, dbając o wysoką jakość świadczonych usług.

Spory sądowe – nasza oferta

Reprezentujemy Klientów przed sądami m.in. w następujących sprawach:

 • cywilnych
 • frankowych
 • gospodarczych
 • z zakresu prawa pracy
 • rodzinnych i opiekuńczych
 • spadkowych

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal

Krzysztof Wysocki

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Partner
k.wysocki@wpz.legal