zespół

Natalia Szklarska

Aplikant Adwokacki

Natalia Szklarska obecnie jest aplikantką II roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego. W czasie studiów założyła koło naukowe prawa prywatnego „Inter Partes.” W swojej codziennej pracy zajmuje się głównie prawem cywilnym, sporami sądowymi oraz prawem rodzinnym. Uczestniczy w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz Klientów Kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobywała od II roku studiów, zarówno w Kancelariach prawnych jak i w Sądzie oraz w Urzędzie Skarbowym.

Edukacja

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku prawo. Obecnie aplikantka II roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.