zespół

Martyna Wieliczko

Aplikant Adwokacki

Martyna Wieliczko obecnie jest aplikantką III roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe na kierunku Prawo Nowych Technologii na Polskiej Akademii Nauk. W swojej codziennej pracy zajmuje się głównie prawem cywilnym, spadkowym, prawem rodzinnym i opiekuńczym oraz sporami sądowymi. Uczestniczy w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz Klientów Kancelarii. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Sądem. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Kancelariach prawnych oraz na stanowiskach asystenta sędziego w wydziałach cywilnych Sądów na terenie m.st. Warszawy.

Edukacja

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo Nowych Technologii na Polskiej Akademii Nauk. Obecnie aplikantka III roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.