zespół

Olena Murych

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

Olena Murych posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości. Podczas swojej kariery obsługiwała liczne przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe. W zakresie jej kompetencji leży przygotowywanie raportów, sporządzanie bilansów rocznych, sprawozdań czy deklaracji podatkowych. Posiada obszerną wiedzę z zakresu zarządzania księgowością oraz prowadzenia dokumentacji księgowej. Pracowała m.in. dla branż: produkcyjnej, handlowej i usługowej, tak w Polsce jak i na Ukrainie. Absolwentka audytu i rachunkowości na Wydziale Ekonomiki Narodowego Uniwersytetu w Zaporożu. Dysponuje międzynarodowymi certyfikatami z zakresu rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Edukacja

Absolwentka audytu i rachunkowości na Wydziale Ekonomiki Narodowego Uniwersytetu w Zaporożu.