Doradztwo podatkowe

Nasze usługi

 • planowanie podatkowe, w tym poszukiwanie indywidualnie dla każdego Klienta możliwości obniżenia obciążeń podatkowych (CIT estoński, ryczałt, kwota wolna od podatku)
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • sporządzanie opinii prawno-podatkowych
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
 • analiza podatkowa projektów umów
 • optymalizacja podatkową
 • doradztwo w zakresie cen transferowych

Doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie wyboru najlepszej formy opodatkowania, korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień. Nasi prawnicy analizują aspekty podatkowe każdej transakcji i opiniują projekty umów, tak by okazały się one jak najkorzystniejsze dla Klientów. Nasze usługi obejmują bieżące doradztwo prawne, wsparcie w szerokim obszarze, jakim jest optymalizacja podatkowa oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami i organami podatkowymi. Zachęcamy również do skorzystania z usług obsługi księgowej, dzięki czemu wszystkie rozliczenia realizowane będą w jednej Kancelarii, co przyspiesza wymianę informacji między specjalistami pracującymi na rzecz Klientów i ułatwia szybkie podejmowanie decyzji.

Bieżące doradztwo podatkowe

 • porady ustne i pisemne
 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych
 • wsparcie Klienta szczególnie w zakresie dokumentacji cen transferowych, podatku VAT, podatków PIT i CIT oraz schematów podatkowych i wielu innych

Postępowanie podatkowe

 • wsparcie i reprezentowanie Klienta na każdym etapie kontroli oraz w trakcie postępowań podatkowych
 • opracowywanie najkorzystniejszej strategii w toku prowadzonego postępowania
 • kompletowanie dokumentów
 • uczestnictwo w czynnościach podejmowanych przez organy podatkowe
 • doradztwo w trakcie przesłuchań podatnika i jego pracowników podczas prowadzonego postępowania
 • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Optymalizacja podatkowa

W ramach optymalizacji podatkowej oferujemy rozwiązania, których celem jest efektywne opodatkowanie bieżącej działalności, zawieranych transakcji oraz posiadanego majątku.

Świadczone przez naszą Kancelarię usługi obejmują w szczególności:

 • przeglądy podatkowe
 • planowanie i doradztwo przy realizacji projektów pozwalających na ograniczenie obciążeń podatkowych
 • budowanie optymalnych struktur podatkowych
 • doradztwo przy działaniach restrukturyzacyjnych
 • bieżąca optymalizacja obciążeń podatkowych
 • optymalizację opodatkowania wynagrodzeń menadżerów i członków zarządów
 • zwrot podatku naliczonego dla Klientów prowadzących działalność zwolnioną z VAT i dla jednostek samorządu terytorialnego
 • optymalizację obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości

Opisane powyżej usługi świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej obsługi.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Marta Ziarko

Doradca Podatkowy, Partner
m.ziarko@wpz.legal