Spory sądowe

Nasze usługi

  • doradztwo na etapie przedsądowym
  • przygotowywanie strategii procesowej
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym, w tym w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy
  • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i innych
  • reprezentowanie Klientów na rozprawach oraz podczas kontaktów ze stroną przeciwną
  • wsparcie dla Klientów w negocjacjach lub mediacjach
  • pomoc prawna na etapie postępowania zabezpieczającego oraz postępowania egzekucyjnego
  • pomoc prawna w sprawach z zakresu sporów korporacyjnych, na etapie przedsądowym oraz przed Sądem

Spory sądowe

Świadczymy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. Naturalnym uzupełnieniem tego obszaru naszej działalności jest reprezentowanie Klientów w sporach, w tym sądowych. Obsługa prawna sporów sądowych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą stanowi jeden z głównych filarów praktyki naszej Kancelarii. Zapewniamy kompleksowe doradztwo i wsparcie prawne dla przedsiębiorców w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. Oferujemy wsparcie na każdym etapie sprawy, adekwatne do stanu danego postępowania. Występujemy przed sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących sporów korporacyjnych. Uwzględniamy specyfikę branży oraz oczekiwania Klientów.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal

Krzysztof Wysocki

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Partner
k.wysocki@wpz.legal