zespół

Klaudyna Sztajerowska

Kierownik biura

Klaudyna Sztajerowska jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacyjno-administracyjne Kancelarii. Do jej głównych zadań należy sprawne zarządzanie organizacją biura, prowadzenie akt, a także dbanie o sprawny obieg dokumentacji. Klaudyna wykazuje się wysokimi kompetencjami interpersonalnymi, odpowiada za kontakt z Klientami oraz kontrahentami Kancelarii. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku Zarządzanie organizacją, a także SAN w specjalizacji Zarządzania Publicznego.

Edukacja

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie organizacją oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na specjalizacji z Zarządzania Publicznego.