Umowy i regulaminy

Nasze usługi

 • przygotowywanie, modyfikowanie i opiniowanie umów dla osób fizycznych i przedsiębiorców
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych
 • przygotowanie regulaminów konkursów, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych
 • sporządzanie regulaminów na potrzeby platform i sklepów internetowych, umów ramowych i regulaminów
 • udział w negocjacjach umów handlowych i joint venture

Umowy i regulaminy

Nasi adwokaci sporządzają umowy i regulaminy, opiniują ich projekty, a także analizują i weryfikują umowy już istniejące. W tych działaniach dokonują oceny postanowień umownych w celu ich interpretacji i wykluczenia zapisów niezgodnych z interesem klienta. Wykonujemy analizę ryzyka związanego z umową. Służymy wsparciem na każdym etapie realizacji umów i regulaminów skierowanych do klientów/kontrahentów będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi.

Dla naszych Klientów sporządzamy, opiniujemy i modyfikujemy m.in.:

 • wszelkiego rodzaju umowy w obrocie handlowym oraz umowy dla osób fizycznych, związanych np. z dzierżawą albo przeniesieniem własności nieruchomości
 • zabezpieczenia wykonania umów oraz skuteczności sankcji i kar umownych
 • projekty aktów korporacyjnych
 • regulaminy konkursów, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych
 • regulaminy na potrzeby platform i sklepów internetowych
 • umowy ramowe i regulaminy

Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu m.in. następujących umów:

 • umowa sprzedaży
 • umowa o dzieło, umowa zlecenia, agencyjna, komisu
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa o pracę
 • umowa dotycząca obrotu nieruchomościami
 • umowa o sprzedaż praw autorskich
 • umowa o dzieło z twórcami i wykonawcami
 • umowa licencyjna oraz sublicencyjna
 • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa kredytu / leasingu
 • umowa pożyczki
 • umowa poręczenia
 • umowa o współpracę
 • umowa konsorcjum
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa pośrednictwa
 • umowa agencyjna
 • umowa leasingowa
 • umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem
 • kontrakt menedżerski
 • regulaminy
 • regulaminy stron internetowych

Na życzenie klienta nasi prawnicy mogą ponadto wziąć udział w procesach negocjowania umów oraz negocjowania i zawierania ugód.

Wsparcie i doradztwo może odbywać się w ramach jednorazowego zlecenia, jak i stałej opieki prawnej.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Piotr Ziarko

Adwokat, LL.M., Partner
p.ziarko@wpz.legal