Prawo transportowe

Nasze usługi

 • pomoc przy uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • sporządzanie umów zleceń transportowych, umów spedycyjnych, umów przewozu
 • reprezentowanie w sprawach związanych z Konwencją CMR, ADR, AETR, czy INCOTERMS 2010
 • reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, w tym przed ITD, w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • weryfikacja kontrahentów
 • windykacja należności

Prawo transportowe

Obok standardowych usług dla przedsiębiorców, posiadamy ofertę skierowaną do Klientów działających w obszarze transportu, spedycji i logistyki. Nasi prawnicy doskonale znają obowiązki, jakie dla przewoźników wynikają z najważniejszych w tych obszarach aktów prawnych:

 • prawa przewozowego
 • ustawy o transporcie drogowym
 • ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • ustawy o czasie pracy kierowców
 • Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów

Negocjując umowy w imieniu Klientów, opiniując projekty umów i doradzając w bieżącej działalności, bierzemy pod uwagę nie tylko wspomniane wyżej akty prawne, ale ogół regulacji polskich i wspólnotowych, jeśli świadczenie usług ma charakter transgraniczny.

Usługi dla przewoźników, spedytorów i podmiotów z branży logistycznej:

 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i licencji
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów stosowanych w przedsiębiorstwie (umowy sprzedaży, najmu, leasingu, dzierżawy), umów o pracę, regulaminów wewnętrznych
 • optymalizacja rozliczania wynagrodzeń kierowców w oparciu o płace minimalne kierowców w transporcie międzynarodowym z uwzględnieniem systemów jazdy kierowców
 • sporządzanie umów stosowanych w sektorze transportowym (zleceń transportowych, umów spedycyjnych, umów przewozu)
 • reprezentacja Klientów w sprawach związanych z Konwencją CMR, ADR, AETR, czy INCOTERMS 2010
 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, w tym przed Inspekcją Transportu Drogowego
 • analiza ryzyka związanego z realizacją inwestycji w branży transportowej
 • weryfikacja kontrahentów
 • windykacja należności
 • doradztwo prawne, a także reprezentacja w sporach związanych z wykonaniem usługi transportowej/spedycyjnej/logistycznej oraz reprezentowanie przed sądem (także w ramach roszczeń odszkodowawczych)
 • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy (czas pracy, rozliczanie ryczałtu, odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone)
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i obrona przed roszczeniami z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń podwykonawców i dalszych przewoźników
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Naszych Klientów reprezentujemy w sporach sądowych z zakresu prawa transportowego z kontrahentami i ubezpieczycielami i wspieramy w dochodzeniu należności za usługi transportowe.