Obsługa inwestorów indywidualnych

Nasze usługi

 • audyt prawny produktów inwestycyjnych, ustanowionych zabezpieczeń
 • dochodzenie roszczeń od nierzetelnych emitentów obligacji oraz innych podmiotów oferujących produkty inwestycyjne
 • dochodzenie odsetek z tytułu odsetek korporacyjnych i wykupu tych obligacji
 • postępowanie mediacyjne
 • postępowanie karne wobec członków zarządu emitentów, faktycznych beneficjentów,
 • postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym
 • postępowanie egzekucyjne

Obsługa inwestorów indywidualnych

Reprezentujemy klientów w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu obligacji korporacyjnych w sytuacjach, gdy emitent okazał się nierzetelny, a więc:

 • nie wypłacił odsetek zgodnie z umową
 • nie wykupił obligacji
 • unika kontaktu z inwestorem.

Posiadamy doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych emitentów obligacji oraz innych podmiotów oferujących produkty inwestycyjne.

Podejmujemy również działania karne przeciwko członkom zarządu tych podmiotów.

Klientom, którzy dopiero planują dokonanie inwestycji, oferujemy wsparcie poprzez weryfikację ustanawianych zabezpieczeń pod kątem ich skuteczności oraz oceny co do trudności w dochodzeniu zaspokojenia z tych zabezpieczeń. Ponadto weryfikujemy strukturę prawną emitenta danego produktu, weryfikujemy administratora zabezpieczeń i podejmujemy inne niezbędne kroki, by minimalizować ryzyko powierzenia pieniędzy inwestora nierzetelnemu emitentowi.

Podejmujemy następujące działania w zakresie roszczeń z obligacji:

 • postępowanie mediacyjne
 • postępowanie sądowe (wobec emitentów, faktycznych beneficjentów, zarządów spółek)
 • postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym
 • postępowanie egzekucyjne.

Naszych klientów reprezentujemy w postępowaniach cywilnych i karnych. Działamy na terenie całego kraju.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Krzysztof Wysocki

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Partner
k.wysocki@wpz.legal