Aktualności - dla inwestora

  • Abuzywność klauzuli redukcyjnej w statutach funduszy inwestycyjnych zamkniętych („FIZ”)

    05.12.2022

    Uznanie klauzuli redukcyjnej za niedozwoloną jako droga do odzyskania środków z nietrafionej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne sprzedawane przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

    czytaj więcej